KIOCH-Damak Children's Hospital Selection Notice किओच-दमक बाल अस्पतालका लागि नर्सिङ्ग सुपरभाइजर तथा सहायक लेखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना ।
Notice of Short Listing किओच-दमक बाल अस्पतालका लागि नर्सिङ्ग सुपरभाइजर तथा सहायक लेखा अधिकृतको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धि सूचना ।
Vendor Listing Notice सूचिदर्ता गरिएको सूचना ।
Tender Notice for Medicine Supply आ.ब.०७८।७९ का लागि आबश्यक औषधीहरु खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना
Result of Vacancy Vacancy Result
Notice related to Vacancy Announcement आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाको पूरक सूचना
Vacancy for Account Officer लेखा अधिकृतको आवश्यकता सम्वन्धि सूचना
Tender Notice for Hospital Equipment आ.व. ०७८।७९ का लागि आवश्यक तल उल्लेखित सामानहरू खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
Expression of Interest for Fellowship तालिम, फेलोशिपमा सहभागी भै यस इन्स्टिच्युटले सञ्चालन गर्ने बाल अस्पतालमा कार्य गर्न इच्छुक चिकित्सकहरुका लागि सूचना
Vacancy Announcement किओच-दमक बाल अस्पतालका लागि कर्मचारीको आवश्यकता