Announcement Title
Request for Quotation for Computer and Printers

काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ७, हेपाली हाइट, काठमाडौं

कम्प्यूटर प्रिन्टर लगायतका सामान खरिदकालागी कोटेशन आब्हान

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः.२०७७।)

 

 

यस काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले तपिसल अनुसारका कम्प्यूटर प्रिन्टर लगायतका सामान खरिद गर्नु पर्ने भएको हुनाले इच्छुक फर्म, कम्पनी वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिनभित्र सिलबन्दि कोटेसन इन्स्टिच्युटको कार्यालय, हेपाली हाइटमा पेश गर्नहुन यस सुचनाद्वारा आब्हान गरिएकोछ ।

विवरण:

SN

Items

Qty

Rate

Total

1

Branded Desktop Computer
Intel Core i5 9th Generation CPU
RAM 8 GB DDR4
Hard Disk 1000 GB SATA 7200 RPM
MM Keyboard, Optical Mouse
DVD- RW, 18.5” LED Monitor Dell
Wi-Fi, Windows 10 Pro Genuine

2

 

 

2

Business Series Laptop
Intel core i5-10th Gen
8GB DDR4 RAM, 256 GB SSD,
14" Full HD Antiglare Screen
Wi-Fi, Bluetooth
Windows 10 Pro Genuine

2

 

 

3

LCD Projector
min 3800 Lumens,
WXGA
Lamp
life min 10000 Hours

1

 

 

4

Printer Copier
A3, A4 Print, Copy , Scan

1

 

 

5

Color Laser Printer

1

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

VAT

 

 

 

 

Total